Diákétkeztetés - Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Diákétkeztetés

Diákcenter

Diákétkeztetéssel kapcsolatos információk


Iskolánk diákétkeztetését a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. Iskolánk a gödöllői Török Ignác Gimnázium ebédlőjét használja. Nyitva tartása: 11.30 – 14.30


Elszámolás
A étkezés napi díja: 368 Ft. Három vagy több gyermek (tartós beteg, gyvt.) esetén támogatás vehető igénybe, az iskolában is igényelhető nyilatkozattal (letöltés itt), melyhez gyermekenkénti igazolás szükséges. A kedvezményre jogosító kérelmet tanévenként újra és újra be kell nyújtani.

Az havi elszámolás és számlázás utólagosan történik. A részletes számla, amely tartalmazza a leevett napok számát is, a tárgyhót követő hónap első hetében kerül kiosztásra az osztályonkénti ún. ebédfelelős által, hiányzás esetén az osztályfőnöktől kérhető el utólag. A befizetés határideje: tárgyhót követő hó 15.-e.

Ha a diák nem veszi igénybe az étkeztetést (pl. hiányzás, edzés, verseny, stb.) az ebédkártyát az ebédfelelősnek kell azonnal visszaszolgáltatmo, aki azt a Gazdasági irodában adja le, ennek oka, hogy a (napi ill. havi) elszámolás ez alapján történik. Hosszabb hiányzás esetén a szülőnek kell értesítenie az iskola Gazdasági irodáját telefonon (28) 410-298-os telefonszámon vagy a
diaketkeztetes@grl.hu e-mail címen.

A hátralék befizetéséről
szóló felszólítás a tárgyhót követő hónap közepén kerül kiosztásra. A pótlólagos befizetés igazolását (csekkszelvény, bank ig.) az iskola Gazdasági irodájában kell bemutatni, így az ideiglenesen letiltott diák visszaléphet az étkezők sorába.

Jelentkezés és lemondás
Az étkeztetésre jelentkezni minden hónap elejétől lehet, ennek módja: személyesen a Gazdasági irodában.
A diákétkeztetést lemondani kizárólag a szülő által aláírt Lemondói nyilatkozat (letöltés itt) benyújtásával van módunk elfogadni, a lemondás a nyilatkozat iskolánkba való beérkezésének napjára, vagy az azon megjelölt későbbi időpontra datálódik.

Ebéd kártya
Az ebédlőben csak az ebédkártya leadása után lehet az étkeztetést igénybe venni. Az ebédkártyákat (osztályfőnök által kijelölt) ebédfelelős osztja ki az mindennap a nagyszünetben (10.30
10.50 között). Az elhagyott vagy elveszett kártyát az Líceum gazdasági irodájában illetve az ebédfelelősnek kell jeleznie közvetlenül a kiosztáskor 10.30 10.50 között. Új ebédkártya pótdíja: 300 Ft

Kalória Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság u. 3.
(28) 420-453
Számlaszáma: 10700196–25023101–51100005


Letölthető dokumentumok
Normatíva igénylő lap
Étkezést lemondó nyilatkozat

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz