Határtalanul - Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Tartalomhoz ugrás

Határtalanul

Tanulmányi kirándulás Erdélyben 2019. október 23-27.

A Határtalanul! program „HAT-19-02 - Együttműködés középiskolák között” címen meghirdetett pályázati felhívásra, a HAT-19-02-0289 pályázati azonosítószámon benyújtott nyertes pályázatunkra szervezett kirándulásunk nagyon jól sikerült. Hiányzó nem volt. Kolozsváron, ahol testvériskolánkkal együtt ünnepeltük október 23.-át, már nagyon vártak minket. Egy kis süteménnyel, teával fogadtak, átöltöztünk az iskolai egyenruhába és már kezdődött is az ünnepi műsor. Minden program szerint alakult, az iskola díszterme tele volt. A városi ünnepi ökumenikus istentisztelet az unitárius templomban 5 órakor kezdődött, melyen szintén közösen vettünk részt.  Ezt követően a parkban koszorút helyeztünk el az 56’-os emlékműnél és diákkezdeményezésre egymás kezét fogva, körbeállva énekeltünk. A közös városi séta után visszatérve az iskolába nehezen ment a búcsú. Mindenki meghatódott az eseményeken.

Késő este értünk mezőmadarasi szállásunkra, ahol nagy vendégszeretettel, meleg vacsorával vártak minket.
Második nap a helyi református lelkipásztor volt az idegenvezetőnk, megálltunk a tordai katolikus templomnál, ahol az 1568-as országgyűlésen kimondott vallásszabadságról hallottunk kiselőadást. A sóbánya mindenkit lenyűgözött, sajnos a legalsó szint omlásveszély miatt le volt zárva, így nem tudtunk csónakázni. A hasadékban a kirándulást mindenki élvezte és tudta teljesíteni. Harmadik nap reggeli után, rövid áhítatot tartott nekünk a templomban a lelkész. Marosvásárhelyen a Kultúrpalotánál várt minket az aznapi, helyi kísérőnk, a Vártemplom nyugalmazott lelkipásztora. Itt kaptunk belső vezetést is, ami alig 1 órás volt. Ezután megkoszorúztuk a Bólyai szobrot és meghallgattuk a diákelőadást, amit a nagytiszteletű úr is kiegészített. A Teleki Tékában szintén kaptunk vezetőt, aki fiatalosan mutatta be a korabeli modern könyvtárat és a számos könyvritkaságot. A Vártemplom előtt Marosvásárhely történelméről, múltjáról és jelenéről, lakosságáról beszélt hosszasan kísérőnk. Az erdőszentgyörgyi Rhédey kastélyról csak a buszon beszéltünk és csak kívülről néztük meg. Szovátán a Medve tóról hallhattunk előadást, majd mindenki szabadon sétálhatott a tó körül. Sokan vettek kürtöskalácsot is. Korondon megállva egy helyi bácsi mesélt az osztálynak a székely kapukról, a faragások jelentéséről, majd egy kis szabad időt kaptak a gyerekek, nézelődni, vásárolni. A megbeszélt időben a falu végén található fazekasműhelyben találkoztunk, ahol betekinthettünk a korongozás művészetébe.

Farkaslakán Tamási Áron sírjánál szürkületben helyeztük el koszorúnkat és hallgattuk meg a rövid diákelőadást. Székelyudvarhelyen, a főtéren tettünk sétát megtekintve a szoborparkot és a Vasszékelyt. A sötétben nem mentünk föl Szejkefürdő felé Orbán Balázs sírjához, de a buszon meghallgattuk a róla szóló kiselőadást. Csikszeredai szállásunkra a programdús nap után fáradtan és éhesen érkeztünk, mégsem panaszkodott senki.
A negyedik napot nagyon sokan várták már. A látványos természeti képződményről, a Békás szorosról már mindenki hallott. Odafelé bementünk Csíksomlyón a templomba, megtekintettük a Csodatevő Mária szobrot és a mellette található Ferenc pápától tavasszal kapott rózsát. Madéfalván a székelyirtás áldozatairól emlékeztünk meg. A Gyilkos tónál magasodó Kis Cohárdra vezető túránkon négyen nem vettek részt, korábbi sérüléseik miatt. Ők a tónál várták be a többieket. A kilátás a hegyről mindenkit kárpótolt a fáradozásért. Este sötétben értünk vissza mezőmadarasi szállásunkra.

Az utolsó nap programjából kihagytuk a bonchidai Bánffy kastélyt és a Kallós Alapítvány Néprajzi Múzeumát Mezőzáhon, hogy megnézhessük Körösfőn a református templomot, ami az első napon kimaradt. Itt 11 órakor az úrvacsorás istentiszteleten is részt tudtunk venni, majd a helyi lelkész bemutatta nekünk a templomot. Nagyváradon idegenvezetőként az Elméleti Líceum görög, héber, latin szakos tanára várt minket, aki bemutatta a várat, a Római Katolikus Székesegyházat és a Püspöki Palotát. Előadásában történelmünkön végighaladva elmesélt minden Nagyváraddal kapcsolatos eseményt.
Este 9 órakor értünk haza Gödöllőre.

Határtalanul Erdélyben!

2019. szeptember 19. és 23. között a Határtalanul! pályázat A székely mondavilág és a magyar irodalom nagy alakjai nyomában című projektének keretében a Gödöllői Református Líceum Gimnázium 11.c osztályos diákjai Erdélybe utaztak. A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított támogatás segítségével valósulhatott meg. Az ötnapos kirándulás során a Székelyföldi legendárium mondáinak nyomába eredtünk, illetve a magyar irodalom 19-20. századi és kortárs alakjainak (Petőfi Sándortól kezdve Ady Endrén át Kányádi Sándorig) emléket állító helyeken is megfordultunk.2019. szeptember 19-én hajnalban indultunk Gödöllőről Erdélybe. Első állomásunk Vajdahunyadon volt, ahol a várkastély megtekintése során Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet életével megismerkedve jutottunk el Arany János Mátyás anyja című balladájáig. Idegenvezetőnk segítségével a kiállításon végighaladva a Hunyadi család származása, élete elevenedett meg előttünk.
Utunkat a Déli- Kárpátok mentén haladva folytattunk. A buszút alatt az erdélyi hegyvidék előterében meghallgattuk a Hargita című mondát, mely a Hargita hegység nevének eredetét meséli el, egyúttal a mesei-mondai eszköztár vizsgálatára is alkalmas.
Másnap, székelykeresztúri szállásunkról indulva utunkat Farkaslaka felé vettük. Útközben Siménfalván megismerkedtünk Bencsör mondájával, majd Farkaslakán Tamási Áronra emlékeztünk emlékházánál és sírjánál. Ezt követően Parajdon látogatást tettünk az egyedülálló klímájú Parajdi Sóbányában, majd megtekintettük Áprily Lajos Emlékházát.
Szovátán folytattuk kirándulásunkat, ahol körbejártuk a Medve-tavat és megismerkedtünk a tó legendájával. A séta közben megtekintettük a Vörös-tavat és a sósziklákat. Az estét a vacsora után közös csapatépítő játékokkal zártuk.

2019. szeptember 20-án kora reggel indultunk a Békás-szoroshoz. Idegenvezetőnk segítségével útközben megismerhettük a térség földrajzát. Első megállónk a Pongrác-tetőn volt, ahol gyönyörű kilátás tárult elénk. Ezt követően a Békás-szoros szurdokvölgyében sétálva megfigyeltük a víz felszínformáló munkáját, és megismerkedtünk a szoros történelmi hátterével is.
A Békás-szorosból a Gyilkos-tóhoz visszaérve felkapaszkodtunk a Kis-Cohárdra, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a környék havasaira és a Gyilkos-tóra. Itt hallgattuk meg a tó eredetmondáját és ismertük meg földrajzi hátterét.
Hazafelé idegenvezetőnk segítségével hallhattunk a Maros forrásáról, illetve a gyergyószárhegyi Lázár grófok reneszánsz kastélyáról.
Esténket szálláshelyünkön ismét közösségépítő játékokkal töltöttük.
Vasárnapunk jelentős részét Nagygalambfalván töltöttük. Meglátogattuk Kányádi Sándor sírját, ahol személyesen Sándor bácsi testvére várt bennünket. Ezt követően részt vettünk a református istentiszteleten, majd a tiszteletes úr bemutatta nekünk a különleges középkori műemlék templomot és megismertetett bennünket a székelység eredetével. Az istentisztelet után páratlan vendéglátásban volt részünk a gyülekezettel közösen.
A diákjainkat külön megszólító istentisztelet, Kányádi György református lelkész hozzánk intézett bensőséges szavai a székelyek meghurcoltatástól terhes történelmének rövid bemutatásával, a számunkra nagy gonddal elkészített helyi fogások és a szavakkal szinte kifejezhetetlen mértékű vendégszeretet, az együtt étkezésen és közös népdaléneklésen keresztül megtapasztalt egybetartozás a kirándulás legigazibb pillanatát jelentette.  
Hosszas búcsúzkodást követően Agyagfalván kiselőadást hallgattunk meg az 1848-as székely nemzetgyűlés emlékművénél.
Délutánunkat Székelyudvarhelyen töltöttük, ahol a szoborparkban megismertük a jeles erdélyi személyiségek életútját, majd megtekintettük a Vasszékely szobrot.

Esténket Székelykeresztúron a Gyárfás-kúriában folytattuk, ahol Petőfi Sándor az utolsó estéjét töltötte. Mondák, szavalatok segítségével emlékeztünk meg a költő életéről, haláláról és a segesvári csatáról, majd koszorút helyeztünk el a költő emlékére. Idő hiányában már nem tudtunk felkapaszkodni a Jézus-kiáltóhoz, de a körtefa alatt állva, rátekintve a Jézus-kiáltóra meghallgattuk annak legendáját is.

2019. szeptember 23-án hajnalban indultunk hazafelé. A Királyhágón töltött pihenőnk után sétát tettünk Nagyváradon, Szent László városában, a „Kelet- Párizsában”. Majd a Főtéren látogatást tettünk azoknál a kávéházaknál, amelyekben hajdanán Ady Endre is vendégeskedett. A diákok itt szabad program keretében látogathatták meg Nagyvárad egyéb nevezetességeit.
Hazatérvén, az értékelő órán feldolgoztuk a tanulók élményeit, a nemzeti összetartozás fontosságának megélését hangsúlyozva. Legmeghatározóbb élményeik közé sorolhatjuk azokat a programelemeket, ahol találkozhattak a helyiek vendégszeretetével.  

Tanulmányi kirándulás Erdélyben 2019. október 23-27.

A Határtalanul! program „HAT-19-02 - Együttműködés középiskolák között” címen meghirdetett pályázati felhívásra, a HAT-19-02-0289 pályázati azonosítószámon benyújtott nyertes pályázatunkra szervezett kirándulásunk nagyon jól sikerült. Hiányzó nem volt. Kolozsváron, ahol testvériskolánkkal együtt ünnepeltük október 23.-át, már nagyon vártak minket. Egy kis süteménnyel, teával fogadtak, átöltöztünk az iskolai egyenruhába és már kezdődött is az ünnepi műsor. Minden program szerint alakult, az iskola díszterme tele volt.

Gödöllői Református Líceum Gimnázium
Minden jog fenntartva.
Vissza a tartalomhoz