Iskolánk története - Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Tartalomhoz ugrás

Iskolánk története

Rólunk
Az iskola múltja: Hatosztályos középiskolánk – Isten kegyelméből – 1992-ben indult, a rendszerváltás után a gyülekezet, a város, a szülők, és a tanárok összefogásának eredményeképpen. Iskolánk épülete 1948-ig, az államosításig református elemi iskolának adott helyet. E nagyon értékes helyi örökségünk mellett munkánkban a magyar református kollégiumok évszázados értékőrző, értékközvetítő pedagógiai hagyományát szeretnénk folytatni. Hónapról hónapra, évről évre megtapasztaljuk Istenáldásos tevékenységét munkánkban.
Diákjaink és magunk lelki és szellemi épülésével párhuzamosan új tantermek, előadótermek, könyvtár, számítástechnikai géptermek és tornacsarnok létesülése jelzi iskolánk anyagi gyarapodását.

Az iskola jelene:
Diákjaink a gödöllői és a környékbeli református, evangélikus, baptista és katolikus gyülekezetekből kerülnek ki. Iskolánk nevelési programjának szerves részét képezik a reggeli áhítatok, a tanrendbe illesztett református, evangélikus, katolikus hittanórák, az egyházi és nemzeti ünnepek méltó szellemiségű megünneplése csakúgy, mint a szomszédos gyülekezetekben végzett szolgálataink.

Végzős diákjaink felvételi sikereiben, valamint a református iskolák egymásközti, illetve megyei, országos tanulmányi vetélkedőkön és sportversenyeken elért szép helyezésekben mutatkoznak meg erőfeszítéseink eredményei.
Diákszínjátszó csoportunk és énekkarunk sikerrel szerepelt városunk és a környékbeli községekben. Eljutottak Erdélybe (Nagyvárad, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely) Franciaországba és a Felvidékre. Tanulóink emelt színt- nyelv- (angol, német, francia, orosz) és számítástechnikai oktatásban bontakoztathatják ki képességeiket.
Ezen kívül a tantárgyi szakkörök, különféle önképzőkörök (kézműves kör, fotó kör, iskolaújság szerkesztése) és sportkörök (elsősorban kosárlabda, atlétika) munkájában vehetnek részt. Iskolánkat olyan szülőknek ajánljuk, akik számára fontos, hogy a gyermekek a tudományos munka mellett a hitéletükben is gyarapodjanak.


Gödöllői Református Líceum Gimnázium
Minden jog fenntartva.
Vissza a tartalomhoz