Szabályzat - Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Szabályzat

Theolingua1. Az eredményt a vizsgázó kódszáma segítségével, a vizsgát követő 16. munkanaptól kezdve megtekintheti a Theolingua Nyelvvizsgaközpont honlapján (www.theolingua.hu), ill. a vizsgája helyszínéül szolgáló vizsgahelytől kapja meg ajánlott küldeményben, amennyiben a jelentkezési lapjához csatolta a saját maga által kitöltött és felbélyegzett, ajánlott borítékot.


2. Az értékelt vizsgafeladatokba történő betekintés a vizsgaközpontban biztosított. Ennek a menete a következő:

1. A vizsgázó betekintési jogával az eredményeiről szóló eredmény közlésétől számított 10 munkanapon belül élhet.

2. A betekintési kérelmet írásban kell benyújtani a vizsgaközponthoz.

3. A vizsgázó a vizsgaközponttól értesítést kap ajánlott levélben a betekintés időpontjával és helyszínével kapcsolatban.

4. A betekintésen a vizsgázón kívül az adott nyelv fölvizsgáztatója, és a vizsgaközpont egy megbízottja van jelen.

5. A Vizsgaközpontban az értékelő személyiségi jogai miatt nincs lehetőség a vizsgadolgozatokról fénymásolatot készíteni.

6. A vizsgázó a betekintés során csak az általa írt szövegről készíthet jegyzetet, melyet a vizsgaközpont jelenlevő megbízottjai ellenőriznek.

7. A betekintés időtartama legfeljebb 30 perc lehet.
8. A betekintés során jegyzőkönyv készül, melyet a jelenlevők elolvasás után aláírnak.      
3. Vizsgázók felülvizsgálati kérelme

3.1. Minden felülvizsgálati kérelmet a vizsgaközpont vezetőjéhez kell eljuttatni, a vizsgaeredmény közlésétől számított 10 munkanapon belül. Ez a határidő jogvesztő hatályú.

3.2. A felülvizsgálati kérelmeket a vizsgaközpont vezetője, ill. a Theolingua Szakbizottsága bírálja el, a benyújtást követő 8 munkanapon belül.

3.3. Amennyiben a vizsgázó felülvizsgálati kérelemmel él, a vizsgázót tájékoztatni kell, hogy betekintési jogával élhet (ld. 2. pont: betekintés).

3.4. Amennyiben a vizsgázó a vizsga értékelésére, számszaki hibára, vagy jogszabály-sértésre hivatkozva él felülvizsgálati kérelemmel, az ügyet a vizsgaközpont vezetője, illetve a Theolingua Szakbizottsága kivizsgálja. A vizsgálat eredményének függvényében kell döntést hozni, ami lehet akár a vizsgázóval közölt eredmény megváltoztatása, ingyenes vizsgahalasztás, vagy vizsgadíj visszatérítés is.

3.5. Minden felülvizsgálati kérelemre írásban kell válaszolni, és a választ ajánlott küldeményként kell eljuttatni a vizsgázóhoz, illetve az érintett vizsgahely vezetőjéhez.

3.6. Amennyiben a vizsgázó nem fogadja el a Theolingua Szakbizottság döntését, az ellen - számszaki hiba, vagy jogszabálysértés esetén - 15 napon belül az OH-hoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtott panasszal élhet.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz